Sökmotoroptimering | SEO

Google är världens i särklass största köp- & säljmarknad. Enbart i Sverige görs det 40-45 miljoner sökningar per dag av personer som letar efter information, varor och tjänster. Genom att synas på Google när någon söker efter just det som du erbjuder, skapas en unik möjlighet att göra affärer. Dessa personer har själva sökt aktivt efter ditt utbud, att inte synas där och då är att gå miste om en affärsmöjlighet.

Vad är sökmotoroptimering?

Vad som visas överst vid en sökning på Google är inte någon slump, ett företags storlek eller omsättning är i det här avseendet irrelevant. Det handlar snarare helt och hållet om hur en enskild hemsida uppfattas av Google. Genom att göra anpassningar av din hemsida utifrån ett antal viktiga parametrar kan din synlighet på Google förbättras avsevärt. Detta är vad vi kallar sökmotoroptimering, även kallat SEO.

Effekten av sökmotoroptimering

En sökmotoroptimerad hemsida är synlig vid sökningar på Google och andra sökmotorer. En väl genomförd sökmotoroptimering ger förbättrade positioner på Google samt ett ökat antal blivande kunder till din hemsida.

Sökmotoroptimering med Getupdated

Getupdated har arbetat med sökmotoroptimering i snart femton år och är ett av de mest erfarna företagen i branschen. Vår erfarenhet i kombination med effektiva verktyg ger din hemsida goda förutsättningar att visas i toppen på Google.

Som kund hos Getupdated kommer du, oavsett din hemsidas eller företags storlek, att få arbeta tillsammans med en SEO-specialist som tar ett helhetsansvar för optimeringen av din hemsida. Detta innebär att det är samma person som genomför de första analyserna som sedan följer upp åtgärder och resultat tillsammans med dig.

Analys – Sökordsanalysen lägger grunden för det fortsatta arbetet, vi tar gemensamt fram sökord och sökfraser som har potential att driva affärsgenererande trafik. Analysen baseras på utbud, affärsmål och vad det faktiskt söks efter när potentiella kunder letar efter era varor eller tjänster. Vi analyserar hemsidans tekniska förutsättningar och vilka justeringar som behöver utföras för att den skall bli så sökmotoranpassad som möjligt.

Åtgärdsplan – Utifrån analysen skapar din SEO-specialist en åtgärdsplan med nödvändiga åtgärder för att hemsidan skall få en ökad synlighet på Google. Åtgärdsplanen går du och din tekniker igenom och validerar gemensamt.

Löpande arbete – Vi implementerar fortlöpande de förbättringar som de kontinuerliga analyserna utmynnar i.

Resultat – Din SEO-specialist följer regelbundet upp resultatet tillsammans med dig. Du får även en resultatrapport månadsvis, där utveckling av placeringar och besökare presenteras. Genom att kontinuerligt följa upp förändringar i placeringar, trafik och konverteringar, tydliggörs vad arbetet med sökmotoroptimering ger. Eftersom arbetet med sökmotoroptimering är en ständigt pågående process, så är dessa avrapporteringar av resultat också ett tillfälle då vi diskuterar framtida åtgärder. Allt med avsikten att förbättra möjligheten för dig att göra fler affärer.

Sökmotoroptimering är inte något man blir färdig med, utan det är i många avseenden en ständigt pågående process där förutsättningar hela tiden förändras. Spelplanen ändras i takt med att exempelvis Google kommer på nya faktorer som borde spela in och att konkurrenter förbättrar sina hemsidor vilket kan göra dem mer slagkraftiga. Även Googleanvändares beteende förändras. Som ett exempel kan nämnas att det ökade mobila internetanvändandet satt helt andra krav på hemsidor och så även Google. Ett annat är det faktum att Google nuförtiden ofta visar sökresultat beroende på vart den som söker befinner sig, något som öppnar för att sökmotoroptimera på lokal basis.

Lär dig mer om SEO