Vad blir effekten av de senaste förändringarna i Googles sökresultat?

Google har under det här året gjort flera stora förändringar i utseendet på sökresultaten. Den kanske största och mest märkvärda är att det numera finns fyra topp-annonser istället för de tidigare tre. De organiska sökresultaten har därför flyttats ännu en bit längre ner. Vi ville veta hur detta påverkar klicken på de organiska sökträffarna och vi gjorde därför en egen intern undersökning på några av våra kunder. Det vi fann var en förflyttning på 15-20% från organiska klick till AdWords-annonserna. Vad händer egentligen med klicken på Googles söklista och hur påverkar det dig som företag?

Högerställda annonser

februari 2016

I stävan efter större mobilvänlighet tog Google i februari bort alla högerställda annonser från sökresultatet. Tidigare kunde det finnas som mest elva annonser bland sökresultaten, upp till åtta högerställda annonser och tre annonser i toppen.

De åtta högerställda annonserna har nu istället blivit ersatta med ytterligare en annons i toppen av sökresultatet samt tre annonser under de organiska sökträffarna. Numera är det därför som mest sju annonser bland sökresultaten, fyra topp-annonser och tre botten-annonser.

hogerstallda-annonser
fargbyte

Färgbyte på annonsmarkering

april 2016

Google har sedan 2013 markerat alla annonser med en gul liten annonsetikett under titeln. I april bytte de ut den gula färgen mot en grön färg. Annonsetiketten har nu samma gröna färg som länken vilken ligger precis bredvid.

Fristående cards

augusti 2016

Google prövar en ny design av sökresultaten där varje resultat är uppdelade i olika boxar separerade från varandra på en grå bakgrunden. Dessa boxar kallas för “Cards” och är uppdelade i de olika kategorierna som Google använder sig utav, t.ex. lokala kartträffar, annonser, kunskapspanel, Google Shopping osv.

cards
extended-ads

Expanded ads

Pågående, klart januari 2017

Google håller just nu på och implementerar en av de kanske största förändringarna i och med att de utökar texten i metabeskrivningen och i titeln. Förändringen beräknas vara helt klar i slutet av januari 2017, men kan redan nu ses på vissa resultat.

 

Bredden på sökresultaten har utökats från 500px till 600px. För AdWords-annonserna har det betytt en ökning av titeln från 25 tecken till två titlar med 30 tecken i varje samt en utökning av beskrivningen från två beskrivningar på 35 tecken var till en längre beskrivning på 80 tecken. Även de organiska sökträffarna har utökats något eftersom sökresultatet även här blivit bredare.

Hur påverkas klicken av att de högerställda annonserna försvann?

Tara Johnson har i sin artikel “How Google’s Discontinuation of Rigth Side Ads Will Impact Retailers” intervjuat tre olika personer, alla verksamma inom CPC Strategy. Tien Nguyen är en av dessa och enligt honom kommer konkurrensen om annonserna bli tuffare nu när de är färre. Han menar också att de högerställda annonserna aldrig varit särskilt högpresterande.

Johnson intervjuade även Erick Smith som påpekar att det är svårt att veta hur effekterna av denna förändring kommer att bli, men att oron över minskad synlighet för annonsörer är befogad. Han menar att många annonser nu kommer trycka ner under de organiska träffarna eller till andra sidan på Google. Detta skulle självklart påverka CTR negativt och kostnaderna för att hamna på första sidan kan enligt Smith komma att öka.

Jillian Zacchia skriver om hur Googles annonseringsförändringar påverkar marknadsförare och hur det kan påverka företag inom olika branscher på lång sikt. I sin artikel “The Effect of Google SERP Changes and What to Expect Next” diskuterar hon Googles förändringar med tre experter inom dataanalys, PPC och SEO. Där delar experterna med sig av sina egna erfarenheter om hur förändringarna har påverkat både deras betalda och organiska sökträffar samt vad man kan förvänta sig i framtiden.

Konsekvenserna av att det nu ligger fyra annonser i toppen av sökresultaten leder enligt experterna till en generell ökning av klickfrekvens (CTR) på annonser och en minskning av CTR på organiska sökresultat. I samma artikel har en av experterna, Eric Dafforn, presenterat en egen undersökning från maj 2016. Enligt Dafforns undersökning har bara 5 % av sökningarna påverkats av att topp-annonserna utökats. De sökfraser som har hög konkurrens och innehåller ett eller två ord är de som är mest utsatta. Dafforn illustrerar detta med exempel från tre olika branscher där annonserna utökats till fyra i toppen men den organiska rankingen för sökfrasen varit konstant.

På en sökfras inom juvelbranschen med ett ord skedde en minskning av CTR med 2-3 procentenheter. Inom bilindustrin tittade de på en sökfras med två ord och märkte en minskning i CTR med 5 procentenheter. Slutligen undersökta de en sökfras med tre ord inom medicin, där de märkte en minskning i CTR med 3 procentenheter. Dafforns undersökning visar här att på sökfraser med fyra toppannonser så minskar CTR generellt med ca 30 % för de organiska sökträffarna trots att de inte tappat i ranking.

Enligt vår egen interna undersökning har vi också märkt av denna trafikflytt från organisk till betald trafik. Det vi kom fram till var att den organiska trafiken minskat med ca 15-20 % trots att man legat kvar på topp-placeringarna i det organiska sökresultatet. Samtidigt har den betalda trafiken ökat med ungefär samma procentsats och för de som annonserar på Google sker därför en trafikförflyttning från organisk trafik till betald trafik. För de som idag inte annonserar på Google så finns det risk att de tappar organisk trafik trots att de fortsätter att ranka högt i sökresultatet.

Vad hände när Google bytte färg på annonsmarkeringen?

Efter färgbytet har klicken på annonserna ökat, vilket indikerar att annonserna uppfattas som mer naturliga bland sökresultaten än vad de gjorde innan färgbytet.

Mark Irvine på onlineföretaget Wordstream, skriver i sin artikel, ”Did Google’s New Green Ad Labels Affect Ad CTR?”, om hur de i sin undersökning har tagit statistik från Google och Googles sökmotorpartner Ask.com för att jämföra hur de påverkats av färgbytet. Irvine menar att innan etikettförändringen hade annonser på Google en CTR som var 11 gånger högre än på Ask.com. I mitten av april, när färgbytet skedde, började denna siffra stiga och i mitten av juni var CTR på Googles annonser 13 gånger högre än annonserna på Ask.com. Enligt Irvine visar detta på att annonser med en grön etikett smälter in bättre i de organiska sökresultaten och därmed klickar fler användare på Googles betalannonser nu än vad de tidigare gjort.

Vilken betydelse har längre sökresultat?

Sökresultaten har utökats från 500px till 600px i och med att de högerställda annonserna försvann. Detta har lett till att titlar och beskrivningar har utökats något för både annonser och organiska sökträffar. Rebecca Sentance skriver i sin artikel “Google’s Recent SERP Changes and Tests: Everything You Need to Know” att denna utökning möjliggör för fler longtail-fraser. Därmed kan metabeskrivningarna utvecklas till att bli en mer uppmanande och säljande text istället för upprepning av sökord. Hon påpekar även att utökningen till 600px kan göra plats för varumärken i slutet av titeltaggen. Detta har tidigare ibland varit ett problem och på grund av platsbrist har man uteslutit varumärket. Då har Google i vissa fall istället automatiskt lagt till företagsnamnet eller varumärket i slutet av titeln varpå den har klippts av.

Googles designändringar med fristående cards

I slutet av augusti 2016 prövade Google en ny design av sökresultatssidan där varje resultat var uppdelat i en box separerad från den grå bakgrunden. Dessa boxar kallas för Cards och Dr. Peter J. Meyers menar på i sin artikel “Google’s Future is in the Cards” att Googles förändringar pekar mot en “Mobile-First”-design för att skapa en standardisering av sökresultat och annonser mellan plattformar. Meyers spekulerar även kring att Google möjligen försöker övergå till en kolumnbaserad sökresultatssida.

Vidare diskuterar han även om hur sökresultatssidan i nuläget är ett kluster av resultat uppdelat i annonser, organiska sökresultat, lokala resultat, kunskapspaneler och så vidare. Genom att övergå till Cards måste man i så fall tänka på varje enskild informationsenhet som ett fristående resultat. Cards ökar då flexibilitet och kan bryta de traditionella designbarriärerna. En gissning Meyers har är att annonser, kunskapspaneler och så vidare kan tänkas spridas mellan andra resultat på sökresultatssidan.

Vad betyder Googles förändringar i sökresultaten för dig?

Slutsatsen vi kan dra av detta är att de organiska träffarna flyttar längre ner i sökresultatet vilket påverkas deras CTR negativt. Dessutom gör Expanded Ads på mobilen att de organiska träffarna hamnar ännu längre ner eftersom annonserna blir högre. Sedan annonsetiketterna bytte färg från gul till grön tyder mycket på att annonserna uppfattas som en mer naturlig del av sökflödet. Till följd av en mindre tydlig annonsmärkning verkar det som att fler användare klickar på annonserna, vilket gör att de organiska sökresultaten blir negativt påverkade.

Då undersökningar visar på att en betydande del av besökstrafiken har flyttat från organisk trafik till betald trafik pekar framtiden mot att man som företag bör fördela sina resurser på både annonser och på organiska sökträffar. Även om viss trafik har flyttat från organisk till betald trafik är det nu kanske minst lika viktigt att fortsätta satsa på sin sökmotoroptimering då de organiska sökträffarna kommer längre ner i användarens vy än tidigare har det nu blivit ännu viktigare att ranka högre.

Enligt Dafforn påverkades bara 5 % av alla sökningar av denna trafikflytt men det sker som sagt mest på ord med hög konkurrens och få ord i sökfrasen. Sajter med många longtail fraser, alltså sökfraser med mer än tre ord, påverkas knappt alls av denna trafikflytt. Vilken inte heller är så konstigt eftersom det sällan finns annonser på longtail sökningar. Det visar också att en kombination mellan korta och långa sökfraser är en bra strategi för sin sökmotoroptimering.

Den utökade platsen för sökresultatet gör att man kan få plats med ytterligare tecken i både annonser och organiska sökträffar vilket underlättar skapandet av säljande och klickvänliga beskrivningar. Det kommer behövas för att vara med och tävla om klicken på första sidan.

Källor

Irvine, M. (2016-06-23). Did Google’s New Green Ad Labels Affect Ad CTR? http://www.wordstream.com/blog/ws/2016/06/23/google-ads-green-ad-labels [2016-09-07]

Johnson, T. (2016-02-23) How Google’s Discontinuation of Rigth Side Ads Will Impact Retailers. http://www.cpcstrategy.com/blog/2016/02/how-googles-discontinuation-of-right-side-ads-will-impact-retailers/ [2016-09-08]

Kim, L. (2016-08-25). 5 BIG Changes Coming to Adwords: Everything You Need to Know. http://www.wordstream.com/blog/ws/2016/05/24/google-mobile-first [2016-09-07]

Meyers, J.P. (2016-02-19). Four Ads on Top: The Wait is Over. https://moz.com/blog/four-ads-on-top-the-wait-is-over [2016-09-07]

Meyers, J.P. (2016-08-23). Google’s Future is in the Cards. https://moz.com/blog/googles-future-is-in-the-cards [2016-09-08]

Sentance, R. (2016-05-19). Google’s Recent SERP Changes and Tests: Everything You Need to Know. https://searchenginewatch.com/2016/05/19/googles-recent-serp-changes-and-tests-everything-you-need-to-know/ [2016-09-02]

Zacchia, J. (2016-06-01). The Effect of Google SERP changes and What to Expect Next. http://www.acquisio.com/blog/ppc-marketing/effect-googles-serp-changes-expect-next/ [2016-09-02]