Större tydlighet och kontroll för platsinriktningar i AdWords

AdWords platsinriktnings inställningar har förbättrats så att man nu ska få lite bättre kontroll på var annonserna skall visas. De har också förtydligat och omformulerat alternativen så man lättare ska förstå dem, eftersom de tidigare var lite luddiga.

Väljer man ”Människor i mitt inriktningsområde” så visas nu annonserna utan undantag i området, tidigare så har annonserna inte visats när man sökte på något som var relaterat till en annan ort eller plats.

Så här ser alternativen ut nu:

Även display nätverket påverkas nu av platsinriktnings inställningar
Tidigare var den enda platsinriktningen för annonser på Google display nätverket den sannolika fysiska platsen för användaren. Nu kan både platsen ur innehållet på sidan och den sannolika fysiska platsen användas, vilket gör att man för första gången kan använda avancerade platsinriktning för display nätverket.

Enklare att undvika visningar i uteslutna områden
Baserat på feedback från annonsörer har de nu omformulerat alternativen för uteslutna områden och gjort det mer restriktiva alternativet, ”Människor som befinner sig i, söker efter eller besöker sidor om mitt uteslutningsområde” som standard. På så sätt undviker du att få visningar för utestängda områden oavsett om dina kunder finns eller är intresserade av dessa områden.

Detta ser nu ut så här:

För mer information om hur man hanterar platsinställningar i AdWords besök AdWords hjälpcenter