Stor efterfrågan på Google Plus (Google+)?

Nyligen släppte Google, som tidigare nämnt, sin betaversion till den sociala nätverkstjänsten Google Plus (Google+). Under måndagen förra veckan släpptes ett fåtal inbjudna personer in till Google Plus för att testa tjänsten. Under onsdagen ökades antalet betatestare, men det dröjde inte länge förrän alla platserna var fyllda. Redan efter sex timmar ska Google Plus varit tvungna att hindra fler användare att testa betaversionen.

Så här skriver Vic Gundotra (ansvarig för sociala nätverkstjänster på Google) på sin Google Plus sida:

We’ve shut down invite mechanism for the night. Insane demand. We need to do this carefully, and in a controlled way. Thank you all for your interest!

For any who wish to leave, please remember you can always exit and take your data with you by using Google Takeout.

It’s your data, your relationships, your identity.

Vi har stängt ner inbjudningsfunktionen över natten. Galen efterfrågan. Vi behöver göra detta med försiktighet, på ett kontrollerat vis. Tack till er alla för visat intresse!

För er som önskar att lämna, kom ihåg att ni alltid kan avsluta tjänsten och ta med er all information genom att använda Google Takeout.

Det är er information, era relationer, din identitet.