SOPA – Stop Online Privacy Act

SOPA, så heter det nya lagförslaget som kanske kan komma att träda i kraft i USA. Lagförslaget talar för att införa ett system som kan blockera webbsidor som överträder upphovsrätten enligt det amerikanska justitiedepartementet. Det innebär i sin tur att det amerikanska justitiedepartementet eller upphovsrättsinnehavaren direkt kan inleda en rättslig process mot någon hemsida som har begränsat syfte med innehållet på hemsidaen eller ett användningsområde som visar på upphovsrättsintrång.

Idag fungerar lagen på det vis att man kan begära om att material ska tas bort från källan (sökmotorer, sociala medier, webbsidor etc), om denna begäran är ett lagbrott och källan inte tar bort materialet kan man först då ta till rättsliga åtgärder. Om SOPA skulle träda i kraft kommer det innebära att det amerikanska justitiedepartementet tillåts att ta beslut om webbsidor ska blockeras eller inte.

Att det är många som tycker och tänker om denna lagen är inget som är förvånande. Internetjättarna: Google, Mozilla, Facebook, Twitter och Yahoo är några av företagen som inte stödjer lagen och arbetar mot att lagen ska träda i kraft.

Igår hölls en “American Censorship Day” för att föra fram protesterna mot lagförslaget. American Censorship Day var bland annat organiserat av: Mozilla, Creative Commons, Public Knowledge med fler.

Personligen tror jag att lagen kommer medföra en mediekris i USA. Tanken är god, men om lagen träder i kraft kommer det också innebära missbruk av lagen. Hur kommer bedömningen ske av material som ska blockeras och/eller censureras? Vad händer med de webbsidor som befinner sig i “gränslandet”? Och givetvis den stående frågan:

Hur kommer lagen påverka yttrandefriheten?

Utdrag från IDGs artikel:

I slutänden skulle det kunna innebära mycket större självcensurering av uppladdat material på sidor som just Twitter, något som kraftigt skulle påverka hur de sköter sin dagliga verksamhet.

Dessutom skulle lagen kräva att internetleverantörer stänger av tillgången till sidor som misstänks för tillgängliggöra upphovsrättskyddat material för sina användare. Detta skulle innebära att leverantörerna skulle censurera flertalet misstänkta sidor, och totalt hindra sina kunder från att komma åt dem.

SOPA infographic

För mer information, se PCMag (engelska)

För information från American Censorship Day (engelska)