Sökträffar i realtid

Det ryktas lite om att Google för närvarande testar en ny teknik som visar sökträffarna i realtid – samtidigt som du skriver in dina sökord och sökfraser i sökfältet.

Källorna är flera men tydligen bara bloggar. Det saknas sålunda officiell information om detta experiment och de eventuella planerna för det.

Någon av de få som idag har tillgång till att leka med denna för allmänheten stängda experimentfunktion har låtit fånga det hela i den film som, via Youtube, smidigt kan beskådas här:

Spontant tycker jag att det ter sig lite stökigt och spretigt, gränssnittsmässigt. Att efter varje nyknappat ord få hela skärmens innehåll utbytt i en blinkning tangerar mina kriterier för epilepsiframkallande.

Den som lever får se – det är onekligen intressant att det, om ryktet och filmen ovan ens stämmer, experimenteras en del.

Uppdaterat:
Google har nu till TechCrunch och The Register kommenterat videoklippet ovan och det ska röra sig om ett verkligt test. Google tonar dock ner det hela genom att påpeka att de vid varje givet tillfälle har mellan 50 och 200 liknande experiment igång.

Läs mer på exempelvis IDG.