Sökordsstatistiken censureras av Google

Google meddelade igår att de nu påbörjat införandet av SSL-krypterad sökning som standard för användare som är inloggade på google.com (SSL-kryptering är en metod man använder för att kryptera kommunikationen mellan två enheter för att öka säkerheten när det kommer till datatrafik). Google uppger att skälet till detta är att förbättra säkerheten och skydda användarnas personliga sökresultat (information som sparats från tidigare sökhistorik).

Förändringen påverkar inte bara de användare som är inloggade på google.com. I och med den här förändringen kommer det inte längre vara möjligt att se sökordsstatistik som kommer från Google för den här typen av sökningar. De som använder Google Analytics som statistikverktyg kommer se texten: ”not provided” i de fall sökordsinformation saknas pga. att besökaren varit inloggad på google.com och gjort sin sökning. Sökordsstatistiken för Sponsrade länkar (sökordsannonsering) kommer inte påverkas av den här förändringen.

I nuläget gäller förändringen endast google.com, men vi på Getupdated tror att chansen är stor att även google.se påverkas framöver.