Sökmotorn Altavista är död

Altavista var en av de första stora sökmotorerna och jag gissar att vi är många som under nittitalets andra hälft hade den som startsida i vår Web browser Netscape. Sedan storhetstiden under det sena nittitalet, har mycket hänt på sökmotorfronten och numer är det som bekant i stort sett endast Google som det pratas om. De övriga aktörerna är sedan flera år tillbaks mariginaliserade, något som inte minst gäller Altavista.

Tabellen nedan visar nuvarande marknadsandelar för några av de sökmotorer som var stora under det sena nittitalet och det är bara att konstatera att de alla idag är försvinnande små. I jämförelse kan sägas att Google enligt Statcounter i april 2011 stod för mer än 90% av det totala sökmotoranvändandet*.

Sedan 2003 ägs Altavista av Yahoo! och sökresultaten i de båda sökmotorerna har sedan länge varit identiska då de baseras på samma sökindex. I december 2010 meddelade Yahoo! att Altavista antagligen skulle avvecklas helt, något som alltså mer eller mindre har skett nu. Att marknadsandelen ständigt fortsatt att sjunka är givetvis en anledning till detta.

Det går visserligen att besöka Altavistas startsida i de flesta länder, men så fort en sökning gjorts, visar det sig att man som Altavista-användare hamnar på en Yahoo!-URL och även sidans Title, ”Yahoo! Search – Web Search” skvallrar om att Altavista sjunger på sista versen. Det är alltså dags att skriva om Getupdateds guide till sökmotorer, men det tar vi nästa vecka.