Sökmotorer bryter EUs dataskyddsdirektiv?

Rådgivningorganisationen Article 29 Data Protection Working Party varnar sökmotorjättarna Google, Microsoft och Yahoo för att de eventuellt bryter EUs dataskyddsdirektiv i sin nuvarande hantering av användardata. Den användardata som avses är exempelvis söktermer, datum och tidpunkt för dina sökningar tillika din ip-adress, webbläsare, ditt operativsystem och dina språkinställningar.

De olika sökmotorerna hanterar denna data på olika vis. Google lagrar exempelvis kompletta data i nio månader. Därefter döljs iallafall de sista siffrorna i IP-adressen, varpå den inte riktigt lika enkelt kan kopplas till dig som person.

Det hela vore nog enkelt utrett och snabbt utagerat om det inte vore för att EUs dataskyddsdirektiv inte innehåller några klara anvisningar om exakt hur länge data får lagras, vilket öppnar för att myndigheter i olika länder ska blanda sig i och reglera på nationell nivå.

Läs mer:
Artikel i IDG
Breven från rådgivningsorganisationen till sökjättarna