Sök i framtiden

Christopher Ahlberg och Staffan Truvé, två svenska uppfinnare och företagare, har fått riskkapital av Google Ventures. Med sitt företag Recorded Future utvecklar de en sökmotor med samma namn (recordedfuture.com). Vad som skiljer denna sökmotor från de flesta, om inte alla, andra är att den låter oss söka i framtiden.

Exakt hur detta fungerar är härligt mystiskt. Klart är att Recorded Future indexerar data som är knuten till datum i framtiden, vilken sedan ”bearbetas på hemlighetsfulla sätt” och därefter redovisas som kurvor och diagram. Precis som med sökmotorn Wolfram Alpha kan man dessutom alltid se källorna bakom resultatet.

Om du, liksom jag, vill veta mer om detta lika hemlighetsfulla som häftiga projekt rekommenderar jag vidare läsning på följande ställen:

Duo bygger Googles superhemliga spåkula (IDG)
Recorded Futures Youtube-kanal (fler filmer)
Recorded Futures blogg (engelska)