Sociala medier kampanj

Nu har vi dragit igång vår kampanj för sociala medier. Vi bjuder på frukostseminarium den 8/5, 15/5 och 22/5, dessutom ger vi just nu 25% rabatt på vårt annons och strategipaket inom sociala medier!

Passa på att träffa våra sociala medie-experter, anmäl ditt intresse till våra seminarium via länken nedan.
www.getupdated.se/kampanj-sociala-medier

I VILKA SOCIALA MEDIER SKA DITT FÖRETAG HA EN NÄRVARO?
Det finns ca 4 st relevanta sociala medieplattformar idag som kan användas av företag i sin PR och marknadsföringsstrategi

FACEBOOKS FÖRÄNDRADE KARAKTÄR
Facebook har miljontals användare, över fyra miljoner bara i Sverige, och man kan nå de utifrån uppgiven ålder, kön, bostadsort, intressen med mera.
På global nivå är Facebook dominerande med över 800 miljoner användare, men Facebooks karaktär har förändrats och därmed har även användandet av mediet förändrats ur ett företagsperspektiv.

Tidigare hade företag en närvaro på Facebook för ett varumärkesuppbyggnads syfte, men de senaste åren har plattformen i högre utsträckning även utvecklats mot att bli ett media för annonsering, bland annat som en följd av att en äldre generation användare har kommit att nyttja Facebook. Kanalen är fortfarande viktig ur ett varumärkes perspektiv, men även för att driva trafik till dina kampanjer eller produkter. Så glöm inte Facebook i din marknads- och kommunikationsstrategi.

LINKEDIN – ETT NÄTVERK FÖR NÄTVERKANDE
LinkedIn är ett affärs- och yrkesinriktat socialt nätverk med över 260 miljoner användare i över 200 länder. Sajten är tillgänglig på över 20 språk.

Nätverket skiljer sig genom sin inriktning från Facebook och möjliggör i högre grad en riktad kommunikation ända ner till enskilda personer. Därmed blir kontaktkostnaden högre men precisionen mer optimal.

På LinkedIn kan man uppnå en relevant kommunikation genom att man når alla inom till exempel en specifik yrkeskategori.
Tjänsten är huvudsakligen inriktad på att man ska kunna återknyta kontakten med gamla vänner och kolleger. Med hjälp av sitt kontaktnät kan man hitta nytt arbete och nya affärsmöjligheter.
Att annonsera på Linkedin kan innebära stora möjligheter för dig. Du kan rikta dina annonser mot t.ex. yrkesgrupper, erfarenhet, ålder och bostadsort.

SKA DU ANNONSERA I SOCIALA MEDIER?
Vi tycker att det är absolut relevant att annonsera i sociala medier!

Genom annonsering på Facebook kan du driva trafik antingen till företagets ordinarie hemsida eller till en specifik Facebook-sida.
Facebooks annonsprogram är likvärdigt med Google AdWords, där du bestämmer kostnaden själv genom att ange en budget per dag. Du ”budar” på hur mycket du vill betala för varje klick eller annonsvisning vilket gör att du alltid har full kontroll över kostnaden för dina annonskampanjer.

Med en dryg miljon användare bara i Sverige på LinkedIn så finns goda möjligheter att nå ut till specifika och avgränsade målgrupper med din annonsering i deras nätverk – på så sätt kan ditt företag eller organisation optimera strategin för att synas i det sociala mediet.

LinkedIns annonsprogram är även det likvärdigt med Google AdWords, där du bestämmer kostnaden själv genom att fastställa en budget per dag. Bägge kanaler är viktiga annonsplatser för din företagsannonsering, men vi skulle rekommendera LinkedIn till mer B2B annonsering än B2C idag.

Sociala medier