Sociala medier fortsätter att växa i Sverige

Svenskarna finns på Internet, det är ett faktum. Runt 4,2 miljoner av oss finns på Facebook. Vi läser och skriver bloggar. Vi finns på Twitter. En fjärdedel av oss är aktiva i någon form av socialt media varje dag, det är lika många som tar del av traditionell media på nätet (dn.se, tv4.se etc).
<div id=”_mcePaste”>Facebook fortsätter att växa sig starkare, särskilt stark är tillväxten bland de äldre användarna. Bland pensionärerna växte användningen av Facebook med ca 120 % jämfört med samma period förra året (2010). Slår man ut Facebooks totala antal börsvärde över antalet användare får man fram att varje användare är värd omkring 950 kr. En ansenlig summa.</div>
&nbsp;
<div>Statistikbilden över <a title=”Getsocial – Facebook annonsering” href=”https://www.getupdated.se/tjanster/getsocial-facebook-annonsering” target=”_blank”>sociala medier</a> är dock ganska otydlig och luddig. De flesta sociala medier är mycket försiktiga med att prata om hur aktiva deras användare är. Twitter går ut med att en tredjedel av deras användare är aktiva dagligen men säger ingenting om hur aktiviteten ser ut hos resten av deras användare. En fjärdedel av svenskarna är aktiva i något socialt media varje dag, men hur ofta loggar de andra in? De flesta medier har en viss grupp som är mycket aktiva och lojala och en mindre grupp som är betydligt passivare. Hur dessa siffror ser ut i sociala medier är något som ingen utanför medierna vet om, ännu.</div>
&nbsp;
<div>För mer information, se <a title=”Internetworld” href=”http://internetworld.idg.se/2.1006/1.409214/darfor-maste-du-synas-i-sociala-medier/sida/1/sida-1″ target=”_blank”>Internetworld</a></div>