Sociala medier är hetare än någonsin!

Användningen av sociala medier har aldrig varit så stor som det är just nu och det fortsätter att öka hela tiden. I IIS senaste undersökning om svenskarna och sociala medier framgår det att av alla internetanvändare i Sverige använder hela 77 procent sociala medier, varav 58 procent använder sociala medier dagligen. Internetanvändarnas besök på sociala medier ligger i genomsnitt på 1 timme om dagen. Högst snittanvändning står de unga kvinnor mellan 15-25 år för, då den ligger på 12 timmar i veckan, medan de yngre männens snittanvändning är något lägre på 9,7 timmar i veckan. Över 50 procent av alla internetanvändare besöker sina sociala medier via mobiltelefonen dagligen.

sociala medier 2016

Vad gör vi på våra sociala medier?

Främsta aktiviteten som de sociala internetanvändarna gör är att posta meddelanden (86 procent), medan 72 procent delar andras innehåll. I år är det färre internetanvändare som postar eget innehåll och uppdaterar sin status jämfört med tidigare år.

Vilka sociala medier är det vi använder?

Facebook är fortfarande den regerande mästaren över flest användare med 71 procent och de växer hela tiden, förutom bland 12-15 åringar.  Instagram, som är nästa störst, kommer först på 44 procent av internetanvändarna. Jämfört med förra året då Snapchat, Twitter och Linkedin låg på ungefär likvärdiga andelar (22 procent) har i år Snapchat dragit iväg till 25 procent. Även användningen av Linkedin har ökat till 26 procent, medan Twitter är den kanalen som minskat (18 procent).

Vilka andra medier använder vi oss utav?

E-post är en stor kanal som används av hela 96 procent, varav 70 procent gör det dagligen. Trots att användningen av sociala medier hela tiden ökat så minskat inte användningen av e-post, snarare tvärtom! Den enda användningen som går ner är antalet som läser sin e-post via datorn. Där har en stor del av användarna gått över till mobil och surfplatta. Korta textmeddelande (chatt) är även det en stor mediekanal som två tredjedelar använder sig utav, varav en tredjedel gör det dagligen.

Av alla internetanvändare så är det nästan hälften som idag ringer eller tar emot samtal via internet, medan 10 procent gör det dagligen. Jämför man med 2007 var det då enbart 13 procent som använde internet för att ringa, medan 3 procent gjorde det dagligen.

Varför är det så viktigt med sociala medier?

Med tanke hur stor andel av alla internetanvändare som använder sig av just sociala medier är chansen stor att dina kunder finns där också. Men inför en effektfull satsning på sociala medier är det viktigt att hålla koll på var just din målgrupp finns.