Social media en fluga?

Är social media bara en fluga eller månne en kraft att räkna med?

När IKEA åker ut på turné för att marknadsföra sig i social media framför traditionell menar experter att effekten därav är svår att mäta. Men borde denna eventuella svårighet i mätning, uppföljning och analys legitimera att man negligerar medieformatet och kommunikationskanalen? Nej. En aldrig så liten genomtitt av den inbäddade filmklippet ovan får en att iallafall ana storheten i potentialen.

Radion tog 38 år på sig att nå femtio miljoner användare. Uppfinningen ”TV” fixade det på tretton år, Internet på fyra. Apples iPod fick femtio miljoner användare på tre år och Facebook kunde rapportera ett hundra miljoner användare på under nio månader. Det finns en självklar styrka i sociala medier, även om det per automatik lätt medför ett brus av nonsens. Men detta ”brus av nonsens” är nödvändigt, tror jag. Det definierar vilka vi är. Vi är människor. Människor med behovet av att definera oss själva och sättet vi gör det på är att sprida information runt oss. Om oss själva; vilka vi är och vad vi gör. Vi existerar och älskar att berätta det för alla och envar, precis där vi är och gör det, via mobiltelefonen. Vi vill synas.

Visst finns det problem med detta, dock främst tekniska. Fördelarna överskuggar dock vida dessa. Våra personer får digitala och taggade kopior på Internet och vi kan redan se hur reklam hittar till oss istället för vi till den – och det finns inget som säger att det inte kan komma och bli likadant med varor och tjänster. Det man behöver, när man behöver det. Social media har den potentialen och tillsammans, verkligen tillsammans, har vi möjligheten att införliva den ambitionen.

Med anledning därav postar jag idag ett högst sevärt filmklipp för alla som tycker om att ryckas med en smula.

Om du är det minsta lilla kär i Internet – se och njut.