Meta robots

Meta robots är taggen som berättar för indexerande sökmotorspindlar (robots, bots) hur de ska bete sig på sidan och förhålla sig till innehållet på sidan.

Meta robots – låt sidan indexeras

Meta robots skall som all annan Meta-data stoppas in mellanoch-taggarna i sajtens HTML-kod, för att indexera allt och följa alla länkar. De ser ut så här:

<META NAME=”ROBOTS” CONTENT=”INDEX, FOLLOW” />

Olika konfigurationer

Via Meta robots kan man ge olika instruktioner till besökande sökmotorspindlar. Vanligtvis bygger instruktionerna på olika kombinationer av följande värden:

 • INDEX
  Den besökande boten blir instruerad att indexera allt den ser
 • NOINDEX
  Boten ombeds att inte indexera sajten
 • FOLLOW
  Boten får instruktionen att följa alla länkar den hittar
 • NOFOLLOW
  Boten instrueras att inte följa några länkar på sajten

Är du nyfiken på allt du kan göra med Meta robots rekommenderar vi www.robotstxt.org/meta.html

SEO-perspektivet

Sökmotoroptimering handlar väldigt mycket om att tillgängliggöra en sajts innehåll för sökmotorspindlar och indexerande botar så ur ett SEO-perspektiv rekommenderas det starkt att se till att:

 1. sidan indexeras
 2. länkar följs

Då ”INDEX, FOLLOW” är grundinställningen – vad som görs om ingen annan instruktion ges – är det oftast det viktigaste att säkerställa att man inte omedvetet råkar ha en Meta robots som säger annat (man ser det här och där). För att vara garanterad att ens sida indexeras och att ens länkar blir följda kan man dock helgardera sig genom att ge den egentligen överflödiga instruktionen om att indexera och följa allt, se kod ovan.

Det finns lägen då man tjänar på att faktiskt ”undanhålla” en del information från sökmotorer, exempelvis duplicerade eller snarlika sidor eller om man på grund av tekniska förutsättningar har en sajt som genererar tusentals irrelevanta undersidor. En exakt strategi brukar komma fram genom analys.


Getupdated älskar sökmotoroptimering och vill att hela webben ska vara innehållsrik, levande, full med kvalitet men framför allt sökmotorvänlig. Passa gärna på att även läsa hur vi själva jobbar med sökmotoroptimering.