Duplicate content

Duplicate content, duplicerat innehåll, är en term som används vid innehåll som dubbelindexerats av sökmotorer. Att innehåll dubbelindexeras är inte bra, även om de lärde tvistar lite om exakt hur dåligt det är. Google själva är väldigt måna om att upplysa webbmasters om hur man undviker duplicate content och om man ser till den kraft och energi Google själva lägger ner på att försöka få folk att lösa eventuella problem i kod, med adresser och på servers kan man anta att det nog fortfarande är till en ganska stor nackdel att vara dubbelindexerad och ha mycket duplicate content i sökresultatet.

Orsaker till duplicate content

Den vanligaste orsaken till duplicate content är att innehållet på en webbsida är nåbart via fler adresser än en, exempelvis domänadressen både med och utan underdomänen www (ex: www.example.com/index.html och example.com/index.html).
Det är också vanligt att olika variabler i adressen/URL:en gör att samma sida kan få fler adresser än en.
Jämför exempelvis:
www.example.com/index.php?fordon=traktor&colour=red med
– www.example.com/index.php?colour=red&fordon=traktor

Ett inte helt ovanligt upplägg som inte sällan visar två helt identiska webbsidor).
» Google skriver mer om duplicate content (engelska)

 

Varför är Duplicate content ett problem?

En bra liknelse, även om den inte är helt korrekt, är att om Google ser två versioner av samma sajt kommer de båda värderas som en halv sajt var. Dessutom får Google svårare att veta vilken av de båda som bäst matchar en sökfråga, varpå de kan ses börja tävla mot varandra i rankingen och sökresultatet. Det är ju dumt – det är ju mot andra man vill ”tävla”, inte mot sig själv.
Sökmotoroptimering handlar till stor del om att göra det så lätt som möjligt för sökmotorer att se, förstå och att indexera innehållet på en sajt. Duplicate content gör det helt klart inte enklare för dem.

 

Lösningar på problemet

Lyckligtvis finns det flera lösningar på det eventuella problemet.

  • 301-redirect
    Identifiera möjliga risker till duplicate content och se till att via 301 redirect peka om adresserna rätt.
  • Canonical URL
    Ange kanoniska adresser per varje undersida för att ytterligare styrka dess unicitet. Läs mer om Canonical URL här.
  • Google Webmaster Tools
    Uppmärksamma Google via Webmaster Tools på att du vill ha din sida indexerad på ett visst sätt, t ex med eller utan www. Du kan dessutom be Google att inte titta så mycket på en del eventuellt problematiska variabler i adresserna.

Getupdated älskar sökmotoroptimering och vill att hela webben ska vara innehållsrik, levande, full med kvalitet men framför allt sökmotorvänlig. Passa gärna på att även läsa hur vi själva jobbar med sökmotoroptimering.