Här berättar vi om bildtext och alt-text, varför är det viktigt med bildtext och hur den hänger ihop med alt-koden.

Bildtext – hjälp sökmotorerna se dina bilder

Sökmotoroptimering handlar mycket om att höja inte bara kvaliteten utan också användarvänligheten på en sajt. Ett sätt att höja användarvänligheten på en sajt är att förse grafiska element med beskrivande texter, så kallade alternativa texter eller alt-texter:

<IMG SRC="bildfil.jpg"  ALT="Beskrivande text för bildfil." />

 

Varför bildtext?

Att förse sina bilder med alternativa bildtexter ger textbaserade webbläsare en chans att visa textuellt innehåll istället för en bild. Detta är något som kommer exempelvis blinda personer till gagn då de enbart får punktskriftsversioner av webben när de surfar. Denna typ av omtanke för användare är en rankingfaktor hos sökmotorer.

Fler fördelar med bildtexter

Det finns fler fördelar med alternativa texter och bildtexter. En av dem är att man i bildens ALT-kod får in ytterligare innehåll som kan användas för att ge en sida tydligare fokus på ett visst sökord, som en del i den röda tråden (stringens). En annan fördel är att man med hjälp av bra beskrivningar av sina bilder, både i bildens alt-text men även i texter runt bilden, dessutom ökar chanserna att synas med bilder i sökresultat hos exempelvis Google. Inte bara det vanliga sökresultatet utan dessutom Google Bildsök.


Getupdated älskar sökmotoroptimering och vill att hela webben ska vara innehållsrik, levande, full med kvalitet men framför allt sökmotorvänlig. Passa gärna på att även läsa hur vi själva jobbar med sökmotoroptimering.