Renren och Sina Weibo – Kinas egna sociala medietjänster

Alla gör det, vi borde också” säger Mathew McDougal, den sociala mediegurun från Digital Jungel i Kina. Facebook och Twitter är idag blockerade i Kina, men det hindrar inte den populära strömmen av sociala medier. Kina med sin enorma konsumentmarknad är intressant för många, trots blockeringar av de allra vanligaste sociala medietjänsterna världen över blir inte Kina utan. Kina har istället alldeles egna tjänster, Renren och Sina Weibo. Renren sägs vara motsvarigheten till Facebook och Sina Weibo till Twitter.

Det sägs även att Renren skrivit på ett avtal angående ett samarbete med Microsofts MSN. Informationen är dock obekräftad.