Försäkra dig om att din hemsida är läsbar

Öka tillgängligheten för din webbsida med Responsiv Design

Statistik och Analys

2013 var det 78% av svenskarna som använde en smartphone och 31% som hade tillgång till en surfplatta och siffrorna fortsätter att stiga. Detta är en stor anledning till att din sida bör vara anpassad för alla.

Personlig tekniker

Din tekniker kan både hjälpa dig att bygga en ny hemsida och förbättra din befintliga med Responsiv Design för att nå önskade mål. Det underlättar även när man ska administrera hemsidan då man minskar mängden arbete.

SEO

Responsiv Design gynnar SEO då din webbsida har samma URL till alla enheter. Detta i sin tur gör att dina besökare landar på rätt sida redan från början och ökar även hastigheten för sidan att ladda.

Öka tillgängligheten

Med Responsiv Design finns du som företagare tillgänglig för alla dina kunder och kan nå ut till dem oavsett om de använder sig av desktop, mobil, iPad eller annan tänkbar enhet.