PayPal lanserar ny sajt – för dig som vill expandera globalt med din webshop

En av de stora utmaningarna med att börja sälja sina produkter och tjänster globalt är det kulturella skillnaderna som kan komma att påverka din försäljning om det inte möts på rätt sätt. Högtider och trender är något man bör vara uppdaterad om vid försäljning i andra länder och som man faktiskt kan dra fördel av. Därför har PayPal lanserat PassPort som ska underlätta handel internationellt för e-handlare som säljer sina produkter från en webshop.

Sidan hjälper med tips om do´s and dont´s, specifika traditioner inom olika länder samt beteendemönster och utvecklingsmöjligheter för din försäljning.
Vid handel till andra länder är det även andra faktorer som måste ses över som möjliggör handel internationellt. Kedjans byggstenar som innefattar transport av varor, tullkostnader och andra avgifter är också information som PayPal PassPort förser med.

Det kanske mest intressanta för din försäljning är den interaktiva karta som beskriver den generella försäljningens förändring i världen över valda perioder under året. Under vilken period på året köper vi i Sverige egentligen från mest från Kina? Denna information kan PayPal PassPort hjälpa bidra men och e-handlare kan då anpassa sina sortiment och sin marknadsföring utefter det. En relevant aspekt som också påverkar handeln är valutakurserna, även denna information kan hämtas där.
Än så länge är tjänsten gratis och kan användas av alla olika typer av företag.

Har du en webshop som du vill utveckla för att kunna anpassa dig för en större marknad?

Paypal