Mobilsurfen kommer dominera marknaden 2015

Investment bolaget Morgan Stanley har kommit med en analys där de förklarar att internet förbrukningen i världen 2015 kommer domineras av mobila enheter. Utveckling beror till stor del av den nya användarvänligheten hos enheter så som iPhone, Ipad samt den nu stora utbredningen av 3G nät i världen, att då ha en mobilanpassad hemsida kan vi se som allt viktigare.

Annan intressant information som omnämns i analysen är:

  • iPhone användare spenderar i snitt 45% av sin tid på iPhone med att ringa.
  • Apple och Android baserade OS står för den största ökning bland mobila OS. Medan Windows Mobile, RIM och Palm backar.
  • Video står för 69% av all mobil data trafik.
  • 48 % av all internet användning kommer från 5 länder: Brasilen, Ryssland, Kina, Indien och USA.
  • Om Skype hade räknats som en Telecom operatör hade de varit världens största med mer än 521 Miljoner användare.

Läs mer om Morgan Stanleys analys hos: Mashable.com