Mobil datatrafik ökar lavinartat

Cisco beräknar att vid år 2014 kommer det vara fler än 400 miljoner människor som använder sig av någon form av mobil uppkoppling för att ansluta sig till Internet.

För att få ett bättre grepp om hur mycket trafiken kommer att öka i de mobila näten de kommande åren så skriver Cisco att trafiken idag omfattar 90 petabyte per månad, vilket är lika mycket data som 23 miljoner DVD skivor rymmer, 2016 så tror man att mobila data trafiken har ökat med 18 gånger.

Den del av datatrafiken i mobilnäten som ökar mest är från videos och det är även inom det nämnda området som det beräknas att den datatrafiken kommer att växa med 66 gånger från året 2009 till 2014. Uppkopplingshastigheten ökar även den och kommer 2016 ligga på en genomsnittshastighet på 5 244 kilobit per sekund vilket innebär en ökning på 9 gånger.

Här hittar du Ciscos undersökningsrapport