Marknadschefer får uppskattad hjälp av Online experter på Getupdated

Allt fler marknadschefer inser värdet av att ta hjälp av online experter med att placera sin marknadsbudget i rätt onlinekanaler. Även en erfaren marknadschef har inte alltid tillräckligt med kunskap inom online, för att veta hur mycket av marknadsbudgeten som ska läggas online eller vilka kanaler som är rätt för just deras företag eller produkt. Med rätt hjälp som fås av erfarenhet och kunskap, kan företag testa nya effektiva kanaler och kampanjer, som ofta konverterar överraskande bra.

Fasadglas har sedan 1913 varit verksamma inom glas- och metallkonstruktioner. Bolaget är ett av Sveriges äldsta inom sin bransch och har sedan 2007 varit kund hos Getupdateds medieplanering och Getupdated har under sju år levererat konkreta handlingsprogram med väl underbyggd fakta som har legat till grund för Fasadglas annonsinvesteringar i de onlinekanaler som har varit relevanta för företaget och dess produkter.

”För att investera i olika marknadsföringskanaler är det extremt viktigt med fakta för mig. Analyser som redovisas av medieplaneringen, innehåller just de fakta som underlättar mina beslut. Det som var aktuellt förra året, innebär inte att det är rätt satsning i år. Det är hård konkurrens i de digitala kanalerna och många oseriösa aktörer som vi behöver se upp för. Medieplaneringen hjälper oss just med de här frågorna och sparar mycket tid för mig. Jag vet att i slutändan investerar vi i rätt kanaler”, säger Ali Ketabati, Sales & Marketing Manager på Fasadglas.

Medieplanerarna är online experter och sparar både tid och pengar åt kunden. De utgår alltid från kundens målgrupp och budget vid rekommendationer av medieinvesteringar.

”Varje företag hos oss får en egen dedikerad medieplanerare som sätter sig in i företagets verksamhet och förväntningar. Fasadglas arbetar med vår medieplanerare Mimmi Doutsis som ger sin kund grundliga genomgångar av analyser och rekommendationer gällande Fasadglas onlineinvesteringar. Därtill sköter hon tillsammans med vår Media Koordinator all hantering kopplat till de medieköp som Fasadglas gör via oss. Det är det vårt jobb handlar om, att dela med oss av vår kunskap och att hjälpa kunderna med en enkel och smidig hantering inom online” säger Sara Sigge produktchef på medieplaneringen.

Läs mer om medieplanering