Lokala sökningar blir viktigare

Att det konstant sker nya uppdateringar och justeringar på Google är det nog ingen som missat. Nu har även Google tagit steget vidare vad gäller lokala sökningar. Rich Snippets är ett sätt för den webbansvariga att ge information till sin webbsida som recensioner, betyg och företagets adress. Nu används även det i de lokala sökningarna. Google rekommenderar att man som företagare och webbansvarig ska märka sitt företag med så kallad ”hcard” för att kunna dela med sig av ytterligare information. De rekommenderar även att man fyller i uppgifterna på den här sidan för bästa effekt, dock är det ingen garanti att man på det här viset kan påverka sin placering på Google. Denna uppmärkning lämpar sig bäst till de verksamheterna som är påverkade av vart de befinner sig som restauranger, frisörer, butiker och dylikt.