Swecon Anläggningsmaskiner har idag ca 400 anställda och 41 olika serviceplatser runt om i landet. De är återförsäljare av Volvo anläggningsmaskiner samt generalagent för Soosan hydraulhammare, kombinationssaxar och sorteringsgripar i Sverige.

[su_quote cite=”Fredrik Rigö, Market Communications Manager” url=” http://www.swecon.se”]”Tack vare den breda kunskapen Getupdated besitter, från både print och internet föll valet på att arbeta med dem när vi blev kunder för 10 år sedan. Vi litar helt och fullt på deras råd och det spar oss en massa tid att de hanterar administrationen av vår närvaro i dessa medier. Vi har fördelen med att jobba med Volvos produkter, vilket ger oss bra draghjälp, men också utmaningar när vi ska förmedla vårt eget varumärke och där har Getupdateds medieplanering varit till stor hjälp!”
[/su_quote]

Utmaning
Centralisera och skapa en mer enhetlig bild av Swecons sökmediemedverkan
Motverka överköp samt förhindra att Swecons lokala anläggningar konkurrerar med varandra i sökmedier
Förbättra tillgängligheten för Swecons kunder och prospect
Öka trafiken till Swecons hemsida

Lösning
Medieplan.
Getupdated har tagit fram en medieplan som utmynnat i hur Swecon, på bästa och mest effektiva sätt, kan använda onlinemediekanaler för att göra sig tillgängliga för kunder och prospekt
Köp av sökmedier. Att centralisera köp och hantering av sökmedier motverkar överköp av Swecons lokala kontor och vi undviker att de konkurrerar med varandra i olika träfflistor. Med stöd av statistik på hur sökningar görs -och vilken information som eftersöks i sökmedier, effektiviseras upphandlingen ytterligare för Swecon

Google Adwords.
Uppsättning av Adwordskampanjer för att öka trafiken samt exponeringen för Swecons hemsida

Resultat
Med en närvaro i rätt sökmedier, baserat på hur deras målgrupp söker information, har resulterat i en betydlig bättre online tillgänglighet för Swecons kunder och prospect
AdWordskampanjerna har, tillsammans med övriga köp som gjorts i sökmedier, gett ett mycket gott resultat. Annonseringen har dels drivit mer trafik till Swecons hemsida, och en förbättrad Internetnärvaro har resulterat i en ökning av inkommande leads med cirka 70 leads per månad
Medieplaneringstjänsten har inneburit en ökad och bättre förståelse och insikt hos Swecon gällande sin exponering i sök -och onlinemedier”