ASA transporter AB

ASA Transporter AB grundades 1989 i Stockholm och arbetar idag även i mälardalen med ett brett utbud av tjänster som exempelvis cykelbud, specialtransporter, logistik- och distributionslösningar och helikopterbud.

Produkter: Medieplanering, Google Adwords/ PPC, SEO

Vi har från första början upplevt ett kreativt och givande samarbete. Getupdated har engagerade och duktiga medarbetare som förstår hur vi vill synas och nå ut med vår verksamhet

Erik Andersson

Hemsida
Ny hemsida togs fram för att säkerställa så väl goda grundförutsättningar för organisk synliget som för att se till att trafiken som drivs till hemsidan får ett gott första intryck och goda konverteringar. Den nya hemsidan har även givit förståelse hos ASAs personal om hur viktig en snygg och välarbetad hemsida är för affären.

Söktrafik
Med AdWords-kampanjer och en sökmotoroptimerad hemsida har ASA fått en kraftigt ökning av trafik till sin hemsida. Utav de 25 första utvalda sökorden som vi jobbade med fick ASA upp 20 st utav dessa på topp 10 placeringar fram till maj 2009. Idag har vi nått 31 topp-10 placeringar av våra 36 mätorD. Av de ursprungliga 25 har vi 23 ord kvar och 21 av dem ligger på topp 10. Ett mycket gott resultat! AdWordskampanjerna har har resulterat i en förbättrad CTR från ca 1 % i jan 2011 till ca 2,5% 2012.

Nedan visar diagrammet ökningen av genomförda ordrar på ASAs hemsida perioden 1 sep 2009 tom sep 2012:

asa transport kurva

Skillnaden på den totala organiska söktrafiken från den tuffare perioden sep -09 tom aug -10 och sep -11 tom aug -12 är +122% organisk trafik. Jämför man med samma period ifjol är det fortfarande en ökning, dock lite mindre, med 14%.

Diagramet nedan avser organisk söktrafik från 1 sep 2009 tom 30 sep 2012 till ASAs hemsida och exkluderar sökningar innehållande ASA.

asa transport