Krisen slår nu även mot Google

Krisen påverkar teknikföretagen

Ny teknik publicerar den 13 oktober en artikel om att tuffare tider väntar nya teknikbolag. Finanskrisen och lågkonjunkturen drabbar hårdast unga teknikföretag som ännu inte fått sitt genombrott på marknaden, rapporterar nyhetsbyrån. Kombinationen av att det tar längre tid att sälja in en ny idé, svårare att hitta nytt kapital samtidigt som kunderna sviker nya tekniklösningar gör att unga teknikföretag lider i krisen. Precis som när IT-bubblan brast kommer investerarna bli färre och alltmer försiktiga.

Det är dock inte bara unga teknikföretag som drabbas av krisen, IDG skriver om hur finanskrisen och konjunktursvackan har en negativ påverkan på tillväxten på hela it-marknaden i Västeuropa (uppgifterna är hämtade från analysföretaget IDC). Företag som däremot ligger rätt i sina nischer kan ändå bli vinnare, menar de och syftar på att alla leverantörer måste anpassa sig efter det försämrade ekonomiska läget. IDC menar på att det inte är något nytt att alla kriser påverkar konkurrenssituationen mellan olika leverantörer, där nya företag kan ha ett försprång och lyckats ta ledningen som en följd av innovation. Det är förmågan att omvandla sig och anpassa sig som avgör vilka leverantörer som vinner andelar denna gång.

Google ompriorierar och avvaktar finanskrisen

Det har länge rått en oro från investerarna för att Google ska drabbas av finanskrisen och lågkonjunkturen. Man frågar sig om företaget har uppnått någon sorts mättnad? Bolaget har redan 70 procent av alla sökningar (i USA) och flera av de allra största sajterna i världen är deras, bland annat Youtube och Blogger. Den 17 oktober skrev SVD att ”Sökföretaget Google överraskade med en betydligt högre vinst än väntat. Trafiken på internet fortsätter öka och trots finanskrisen går Googles annonsförsäljning bra i alla delar av världen”. Googles koncernchef Eric Schmidt menade då på att Google haft en stark tillväxt av trafik och att företaget har ”en realistisk” syn på utvecklingen av den globala ekonomin. Han beskrev också det allmänna ekonomiska läget som flytande och påpekade att alla nu rör sig på okänd mark där det är svårt att göra bedömningar.

Mikael Zackrisson kommenterar och analyserar utvecklingen på internet på veckans affärer, VA.se, skriver den 30 oktober att ”Inte ens Google är immuna mot krisen”. Google meddelar att även krisen har slagit mot dem som teknikbolag. Googles tidigare prognos om öppnandet av en ny serverpark är därför inte aktuell eftersom man i nuläget inte behöva lika många servrar som tidigare trott för hanteringen av annonser och sökningar på internet. VD Eric Schmidt är rädd för att krisen även kommer att drabba Google och menar på att lågkonjunkturen gör att företagens annonsbudgetar är i ett pressat läge. Google kommer därmed göra en del åtgärder med färre förvärv  och dra ned på nyrekryteringar samt utföra mer effektivt användande av nuvarande resurser.

Bra att bromsa – för att återhämta sig på marknaden på sikt.

Även om svenska IT-budgetar kommer slaktas år 2009 kommer många av dessa inte att läggas ner utan endast på is. Den enda sektor med tillväxt på IT-budgetarna är statliga myndigheter och verk. Dessa är mindre konjunkturkänsliga och kan dessutom räkna med att dra nytta av eventuella stimulerande åtgärder.  IDC menar att det är helt rätt av företag som Google att bromsa, men det är dessutom lika viktigt att vara förberedd inför den konjunkturåterhämtning som kommer äger rum på sikt. Staffan Ingeborn, vd för riskkapitalbolaget Innovationskapital som investerar i nya teknikbolag säger till Ny teknik att de flesta investerare avvaktar och vill veta vartåt det lutar innan man gör något nytt. Samtidigt påminner han om att när krisen väl är över kommer det att behövas ny teknik. Där de bolag som tar sig igenom ett sådant här stålbad kan gå en ljus framtid till mötes. Även analysföretaget IDC säger på IDG att framtiden ser ljust ut. Det kommer ske en återhämtning av marknaden på sikt, där vi kan få se positiva tecken mot slutet av 2009.

Mikael Zackrisson på Va.se tror att nyckelfrågan för Google kommer ligger i annonsörernas beteende under den kommande lågkonjunkturen. Han ställer sig frågan: Om företag kommer i brist på pengar, skippa dyra tv-kampanjer och köra billiga Googleannonser i stället för att få ut sina budskap? Eller kommer krisen drabba Google lika hårt som alla andra?

På Getupdated kan du läsa mer om Onlinemarknadsföring i form av pay per click – PPC och våra andra tjänster inom marknadsföring på Internet.

Läs mer:
SvD: Överraskande starkt från Google
IDG: Nu slaktas svenska it-budgetar
VA: Inte ens Google är immuna mot krisen