Konsumentbarometer

50 länder & 150 000 respondenter

Google släppte nyligen en konsumentbarometer där man samlat ihop färsk data kring beteende på nätet från 50 länder och med över 150 000 respondenter. Barometern är snyggt utformad och interaktiv. Här kan man skapa egna diagram med intressant information och spara ner eller bädda in i egna presentationer på sin hemsida.

Konsumentbarometern är skapad som ett verktyg för att lära sig att förstå konsumenter och deras internetvanor runt om i världen. Den är ett riktigt bra verktyg för alla som jobbar med internet, eftersom den erbjuder så otroligt mycket kvalitativ data.

Man kan skapa helt skräddarsydda diagram eller jämförelser där man kan precisera precis vilka faktorer och länder man vill titta på, eller jämföra med varandra. Det går att göra egna diagram, spara dessa och skapa ytterligare jämförelser. Det är en källa med nästintill obegränsade möjligheter.

Visste du t ex att Singapore är det land som har högst användande av smartphones i världen, att i Turkiet använder 92 % av online-befolkningen sociala medier och av Tyskarna är det 73 % som söker information online innan de köper en TV? All denna information, och mycket mer, finns landspecifikt och går enkelt att jämföra med andra länder.

I detta exempel har jag valt att titta på skillnaden i Sverige och Norge när det kommer till Internetanvändande för privat bruk:

Googles Konsumentbarometer

 

Googles konsumentbarometer är ett oerhört bra verktyg för alla som jobbar med internet, eller som bara är nyfikna på internetvanor runt om i världen. http://www.consumerbarometer.com/en/