Kanoniska adresser är kanon

Vid sökmotoroptimering finns det en uppsjö av saker att tänka på och en av alla dessa ting är duplicate content, duplicerat innehåll.

I en sökmotors ögon kan en sajt bestå av duplicerat innehåll om man kan nå den via fler adresser än en. Syftet med att identifiera och i vissa fall bestraffa duplicerat innehåll är från sökmotorernas sida att knuffa bort sajter som uppenbart bara är kopior av varandra och sålunda inte för fram något eget unikt innehåll. Unikt innehåll premieras och i kölvattnet härav kommer en sökmotoroptimerares rädsla för att oavsiktligt eller på grund av tekniska omständigheter riskera att en sajt kan nås via fler adresser än en, vilket lätt kan bli fallet med dynamiska adresser eller underdomäner (exempel.se och www.exempel.se).

För att komma till rätta med den potentiella problematiken här har de största sökmotorerna på webben nu meddelat att de avser att stödja en ny tagg där man som utvecklare ges en möjlighet att berätta för sökmotorn vilken adress man själv föredrar och att de därmed ska bortse från de eventuella variationer som skulle kunna innebära duplicerat innehåll:

<link rel=”canonical” href=”URL” />

Där ”URL” givetvis ersätts med adressen till den version av sidan som man själv anser är den vedertagna (canonical = kanonisk = vedertagen / tjänande som rättesnöre). Med hjälp av denna tagg hjälper man med enkla medel sökmotorerna att förstå rudimentära saker som vilken version / vilka versioner av sidan som ska indexeras, exkluderas, förknippas med länkkraft eller rankas vid sökningar på relaterade sökord och kanoniska adresser är sålunda en riktigt viktig nyhet inom sökmotoroptimering.

Läs med fördel mer:
Google Webmaster Central: Specify your canonical
Google Webmaster Central: Duplicate content penalty