Internetmarknadsföring Del 2- SEOCMS

Hemsida i SEOCMS

Som vi nämnt i tidigare artiklar passar inte WordPress eller något annat Open Source-system alla företag eller organisationer som har behov av en hemsida.
Getupdated har ett egenutvecklat system som heter SEOCMS.

– Vi har utvecklat systemet utifrån vad våra kunder efterfrågat, säger Fredrik Elneus, produktchef för hemsidor på Getupdated.
SEOCMS har ett mycket enkelt gränssnitt med drag- och släppteknik, systemet har utvecklats med ambitionen att det ska just ska vara väldigt enkelt för användarna. Getupdateds egna supportorganisation ser till att kunder med SEOCMS får en god service.

Ibland kan det vara något av en smaksak om man väljer WordPress eller SEOCMS beroende på vad man tycker är enklast att arbeta med.
En fördel för kunder som väljer att bygga sin hemsida med hjälp av SEOCMS är den service som de blir garanterade av Getupdated.

– För de kunder som har sina hemsidor i SEOCMS kan vi säkerställa en annan typ av garanti och support då vi är proffs på vår egen plattform. Vi kan inte garantera samma säkerhet på supporten för en icke egenutvecklad plattform, tex Open Source lösning.
Det är en licenskostnad för de kunder som väljer SEOCMS men det ger samtidigt en trygghet som många föredrar att ha.
– Vi tittat alltid utifrån kundens behov och önskemål och sedan kommer vi med vår rekommendation vilket system man ska välja, säger Fredrik Elneus.

Läs de andra två delarna av Internetmarknadsföring Del 2 – Hemsidor
Internetmarknadsföring Del 2 – Mobilanpassad hemsida
Internetmarknadsföring Del 2 – WordPress