Internet är nu större än dagspress

Med en marknadsandel på hela 24% gick Internet om dagspress som sveriges största reklammedium 2012, detta skriver Institutet för Reklam- och Mediestatistik den 22 februari på sin hemsida. Vidare kan du läsa att Internetreklamen omsatte ca 7,7 miljarder kronor under året vilket är en ökning med 10 procent mot 2011.