Insats i Social Medier ska belönas med pris

Känner du till en person eller en organisation i Sverige som har gjort en samhällsutvecklande insats inom eller via sociala medier? Det är nämligen underlaget för att bli nominerad för Sparbankstiftelsen Sjuhärads Sociala Medier-Pris som ska tillkännages för första gången under mediedagarna i Göteborg den 7-8 mars 2013. Priset som uppgår till 100 000 kr delas sedan ut den 14 maj i Borås under konferensen Mötesplats Sociala Medier som Borås Stad och Högskolan i Borås årligen anordnar.

– Tanken är att uppmärksamma och prisa någon som har använt sociala medier för att främja samhällsförändring, och det kan vara både genom att ha undervisat om sociala medier eller att man använt sociala medier på ett kreativt sätt som har bidragit till samhällsutvecklingen, säger Mathias Klang, Senior Lecturer vid Högskolan i Borås tillika jurymedlem.

Han berättar också att:
-Sociala medier är ett medium som de flesta av oss använder och har en stor ”impact” i samhället. Detta tycker vi behöver uppmärksammas, säger han.

Övriga jurymedlemmar består av representanter från Sparbankstiftelsen Sjuhärad, Borås stad, Högskolan i Borås och Borås Tidning.

Förutom kommunikationen mellan privatpersoner så används Sociala Medier idag i allt från politiska syften och för marknadsföring av produkter och märken, men också för sprida kreativitet och bra budskap. Jag tycker det är bra att man med detta pris vill belöna någon som gjort något bra för samhällsutvecklingen och på så sätt visar de positiva sidorna med Sociala Medier.