I det lilla finns styrkan om vi är många

Människor flyr sina egna hem. De behöver hjälp. Vi kan alla göra något. Under dagen kommer Binero, vårt systerbolag, skänka hela sin dagsförsäljning till FN:s flyktingorganisation Sverige för UNHCR.

Kunder, branschkollegor, vänner. Medmänniskor. Hjälp oss hjälpa. Gör det du kan, det du förmår. Skänk det du kan för att hjälpa en människa på flykt att få tak över huvudet, en trygg plats, en varm filt att svepa om sitt barn.

Tack.