Hemsidor i allmänhet

Det finns inget universalknep för att skapa en bra hemsida. För att skapa en optimal hemsida för ditt företag eller organisation måste man se till syftet.
Vad är det du vill uppnå med hemsidan? Vilka är dina kunders behov? Vilken målgrupp ska hemsidan vända sig till?
De här frågorna är grundläggande och man bör ha en strategi och funderat igenom frågeställningarna noggrant innan man producerar hemsidan.

Det är inte fel att bli inspirerad av andra hemsidor men samtidigt är det viktigt att hemsidan skapar en unik känsla som står i samklang med ditt företags- eller organisations behov.
”Keep it simple” är en bra tumregel när man skapar en hemsida – alltför många (rörliga) finesser kan lätt skapa en ”orolig” hemsida som dessutom kan ta onödigt lång tid att ladda ner.
En lättöverskådlig och lättläst sida med ett välskrivet innehåll och ett lättnavigerat menysystem skapar en bra struktur.

Se till att användarna lätt kan komma i kontakt med ägaren till hemsidan och att sidan kan besökas med alla populära webbläsare.

Internetmarknadsföring Del 2 – Hemsida i WordPress
Internetmarknadsföring Del 2 – Hemsida i SEOCMS
Internetmarknadsföring Del 3 – Mobilanpassad hemsida

– Vi ser att en unik design där vi skräddarsyr hemsidan efter kundens målgrupp och i enlighet med företagets grafiska profil blir alltmer efterfrågat. Det är sällan att en kund vill utgå ifrån en standardiserad designmall. Hemsidan görs med stort fokus mot synligheten på Google och hur man på bästa sätt styr besökaren till ett beslut. säger Fredrik Elneus, produktchef för hemsidor på Getupdated.