Gör smartare val med Insikter för auktion

En viktig del när man utvecklar sin strategi är att förstå vad andra annonsörer gör och använda den informationen för att optimera sina kampanjer. Google har nu lanserat ett verktyg som är utvecklat för att hjälpa oss med det här.

Tidigare har vi haft tillgång till att se statistik om visningsandelar för kampanj och annonsgrupper. Denna rapport ger oss endast ett estimerat värde på hur stor del av visningarna vi går miste om.

Med Insikter för auktions verktyget så kan vi jämföra våra visningar med konkurrenters visningar på sökordsnivå. Här får vi möjlighet att se konkurrenternas visningsandel, genomsnittsposition, hur ofta annonserna visas över en specifik konkurrent, hur ofta de visas samtidigt och hur ofta annonserna visas överst på sökresultatet. Den här informationen kan användas för att ta beslut om bud, budget och sökord.

Rapporter kan endast genereras åt ett sökord i taget och statistik finns endast tillgängligt för de sökord som möter ett minimum krav på aktivitet under vald period.

Insikter för auktion visar statistik för konkurrenter som deltar i samma auktioner som dig. Men det betyder inte att de har samma sökord, matchningstyp eller inriktning som dig. The andra annonsörernas statistik som visas baseras endast på de gånger som din annons hade möjlighet att visas. Om ni vill veta mer om Insikter för auktion och hur ni kan använda dessa på era AdWords konton så kan ni läsa mer om dem i AdWords hjälpen.

Läs mer om AdWords