Google Webmaster Tools blir Search Console

För att nå en större målgrupp med sitt verktyg för hemsideansvariga så gör Google en namnändring på verktyget som idag kallas Webmaster Tools, Verktyg för webbansvariga på svenska. Man har i hela tio år erbjudit tjänsten som hjälper användare att övervaka och lära sig mer om sin hemsida, och det är ett bra verktyg om man vill veta hur man hjälper sin hemsida att rankas högt av Googles sökalgoritmer.

Google har märkt att den traditionella webmastern inte längre är deras största målgrupp för detta verktyg och man försöker nu, genom att döpa om tjänsten till Google Search Console, tillmötesgå de som använder tjänsten på alla nivåer. De som använder tjänsten idag är en blandad skara från hobbyentusiasten, programmeraren, och designern till app-tillverkare och faktiska webbmasters.

I dagsläget verkar ändring enbart vara just en namnändring, men man har tidigare även ändrat sökanalysen, för att gör den mer användarvänlig och överskådlig, så fler ändringar till tjänsten kommer troligtvis komma.