Google utmanas?

Den i mitten av maj kommande söktjänsten Wolfram Alpha tar ett lite annorlunda grepp om vad vi normalt känner som sökmotorer och dessas praxis och ger hellre svar på tal än presenterar länkar i ett träffresultat. Tanken är att man ska kunna skriva in sin fråga och få tillbaka ett svar, i fritext. För att få till detta har man enligt skaparen Stephen Wolfram samlat in en mängd information från ett stort antal uppslagsverk och andra källor och utifrån dessa data ska sökmotorn ”räkna ut svaren, snarare än att på sin höjd bara leta upp länkar i en databas”.

Tekniken bakom är intressant eftersom den handlar om relativt avancerad språkigenkänning, ett spännande område som på sikt kan komma att förändra hur vi ser på- och använder webben. Forskare vid MIT har dock kritiserat tekniken för att vara dum, eftersom den hittills inte tar hänsyn till tillräckligt många språkliga variabler för att verkligen leverera med nyanserad fingtertoppskänsla. Till exempel ignorerar systemet idag lite för många små ord som för en nyanserad träffbild kan vara väldigt viktiga.
Kritiken verkar dock tas med ro med skaparens ord om att detta faktiskt bara är början.

Oavsett hur det går ska det bli intressant att i mitten av maj få testa lite egna kluriga sökningar och om det gör riktigt bra blir det till att fundera ut hur man utövar sökmotoroptimering för denna typ av ”träfflista”. Optimera medelst lyrik, kanske?

Kika också:
Wolfram Alpha
Artikel på IDG
Längre artikel på BBC News