Google uppdaterar sina riktlinjer för webbansvariga

Riktlinjer för webbansvariga kallas det hjälpavsnitt som Google tillhandahåller där de berättar vad de gärna ser att man tänker lite extra på när man bygger och utvecklar sin hemsida – för att göra det så enkelt som möjligt för dem att indexera och ranka den.

Historiskt har dessa riktlinjer för webbansvariga varit dels lite kryptiska och dels väldigt ofullständiga. Därför är det kul att i Official Google Webmaster Blog läsa att de nu lagt lite mer krut på att kommunicera sin syn på hur webbsidor bör utvecklas med ett innehåll som är ännu lite lättare för flera att ta till sig med illustrativa och lättförstådda exempel.

Är du det minsta intresserad av vad du själv kan tänka på och aldrig har läst genom Googles riktlinjer för webbansvariga så tycker jag helt klart att du ska göra det. Inte sällan finns där en aha-upplevelse att hämta.

Är du sedan tidigare väl förtrogen med vad hjälpavsnittet innehållit kan det vara kul att läsa genom allt igen. Är man aldrig så lite konspiratorisk tror man sig kunna ana en del av hur Google viktar de olika parametrarna genom att tolka hur de uttrycker sig om dem.