Google Shopping – Utveckling

Hur påverkar Google Shopping den svenska marknaden?Efter att ha arbetat ytterligare med Google Shopping har vi nu större insyn i hur det kommer påverka den svenska marknaden och din marknadsföring på Google. Vi hade ett mycket uppskattat seminarium i Borås tillsammans med en internationell kollega där vi gick igenom vad Google Shopping kommer innebära för den svenska marknaden.


I länder där Google Shopping funnits en längre tid är det först under det senaste året fler aktörer har dykt upp. I början var det framför allt dominerat av större webbutiker men det har blivit allt populärare även bland mindre aktörer. Vi kommer troligtvis se samma utveckling i Sverige, där de som är först ut kommer kunna få bra synlighet och billiga klickpriser, som sedan kommer stiga i takt med att konkurrensen ökar.


I Sverige kommer utveckling troligtvis inte ta lika lång tid som i länder där Google Shopping presenterades tidigt. Det kommer gå snabbare framför allt för att Google Shopping nu är mer välutvecklat och många problem som fanns tidigare är borta. Sedan kan vi se vilka resultat det har gett för kunder i andra länder, och fler aktörer vill vara snabbt på plats.


Google Shopping har visats sig vara ett viktigt komplement till vanliga textannonser. Det är enkelt att jämföra vilka klick som blir mest lönsamma, men det viktigaste är att man nu får två annonsplatser på förstasidan. Det är viktigt att vara snabbt ute för att kunna utnyttja den låga konkurrensen och större synlighet som är möjlig innan andra aktörer är på plats.


Så småningom kommer marknaden att mogna och priserna stabiliseras, till en jämlik nivå som vanliga textannonser. Att satsa på ett optimerat produktflöde och kontinuerligt följa statistiken är det som ger bäst resultat.


För att se vad vi har att erbjuda, läs mer om vår Google Shopping-produkt här: https://www.getupdated.se/vara-tjanster/google-shopping/