Google och lokala sökningar

Google har under hösten uppdaterat utseendet för lokala träffar. Vid sökningar med lokal förankring visades tidigare sju stycken lokala resultat. Men nu har detta krympts ner till tre resultat och en mindre karta. Det nya utseende på lokala träffar, det så kallade 3-packet, återfinns även i mobila sökningar. Detta nya utseende har gjort konkurrensen kring platserna på lokala sökresultat betydligt hårdare och för lokala företag.

Det nya sättet Google presenterar lokala sökträffar

Det nya sättet Google presenterar lokala sökträffar

Vem syns på den lokala sökträffen?

De resultaten som syns i 3-packet på lokala sökträffar är genererat från Google My Business. Det är därför viktigt för lokala företag att ta kontroll över sin Google My Business-sida och uppdatera sin information med korrekta uppgifter. Vi märker ofta sidor som innehåller felaktiga adresser, telefonnummer och irrelevanta branschkategorier och då syns inte företagen vid relevanta sökningar eller med uppgifter som faktiskt genererar kundkontakter.

Sedan Pigeon-uppdateringen har Google lagt ett större fokus på lokala sökningar och det har blivit ännu mer viktigt för lokala företag att utöka sitt optimeringsarbete med en tydlig lokal förankring. En del i detta arbete är att ta kontroll över sin Google My Business och aktivt arbeta med att optimera även denna för att fortsätta synas i det nya 3-packet. Dessutom betatestar Google just nu lokala annonsresultat i USA och då kommer den lokala optimeringen bli ännu viktigare när konkurrensen hårdnar ytterligare och platserna på första sidan.

Läs mer:
http://www.searchenginejournal.com/google-local-pack-down-to-3-listings-address-phone-number-removed/138447/

http://www.searchenginejournal.com/seo-101-local-seo-stats-need-consider-strategy/141086/