Google Analyticsdata i AdWords

Man har länge kunnat koppla ihop ett Google Analytics och AdWords-konto för att kunna se kampanjerna i Analytics och importera mål till AdWords. Google har nu gjort det möjligt att använda en del Google Analytics-data direkt i AdWords. De tre olika siffrorna man kan se är Avvisningsfrekvens, Sidor per besök och Genomsnittlig besökslängd.

För att kunna se datan så aktiverar man det som kolumner på kampanj, annonsgrupp, sökord och annons nivå.

Produktansvarige Dan Friedman säger så här:
“With more performance data available right where you’re managing your campaigns, you can make better informed decisions and improve your AdWords ROI.”

På detta sättet kan man nu lättare se direkt i AdWords hur besökarna agerar efter att de klickat på annonserna och anpassa annonser och målsidor bättre.

Självklart måste du göra en koppling mellan ditt Google Analytics-konto och AdWords-konto för att detta skall fungera, samt att vissa inställningar måste göras. Information om hur du ställer in dina konton hittar du på AdWords hjälpsidor.