Google Adwords lanserar ny matchningstyp

Förra veckan meddelade Google Adwords att det nu finns en ny matchningstyp tillgänglig i Adwordsgränssnittet. Tidigare har det funnits fyra olika matchningstyper för sökord – exakt, fras och bred samt negativa sökord. Nu lanseras matchningstypen ”modifierad bred”, som ska ge en något bredare exponering än frasmatchning, men med bättre kontroll än dagens bredmatchning.

Skillnaden mellan bred matchning och modifierad bred är att modifierad bred tillåter matchning på variationer av sökordet, såsom singular- och pluralformer, avledningar, felstavningar, förkortningar och akronymer. Däremot tillåter den inte matchning på synonymer och andra närliggande ord, som vanlig bredmatchning kan göra.

Problemet med bred matchning hittills har varit att den i vissa fall kan generera väldigt mycket irrelevant trafik, om man inte aktivt bevakar resultatet och ser till att filtrera bort den trafiken genom negativa sökord eller genom att byta till en snävare matchningstyp. Frasmatchning däremot tar inte hänsyn till singular- och pluralformer eller felstavningar, något som är väldigt vanligt, vilket gör att man skalar bort en väldigt stor del av trafiken om man inte själv lägger in alla tänkbara varianter av sökord. Det är särskilt problematiskt när det gäller språk som har rik morfologi och där varje ord alltså kan förekomma i väldigt många olika ordformer, som exempelvis finska. Genom modifierad bred matchning kan man förhoppningsvis täcka in alla dessa ordformer genom att ange ett enda sökord, utan att riskera att få in trafik på synonymer och andra besläktade ord, som kanske inte är relevanta.

En efterlängtad funktion, som förmodligen kommer att spara mycket tid och ge betydligt bättre kontroll än dagens breda matchning.

Matchningstypen ”modifierad bred” anger du genom att sätta ett plustecken framför sökordet, t.ex. +annons.

Är du intresserad av vad Getupdated kan göra för dig gällande Google Adwords, så läs vidare på vår hemsida: Google Adwords