Googla över SSL

I dessa dagar då det bara blir vanligare och vanligare att man släpar med sig sin bärbara dator och använder vad uppkoppling som än månne finnas där man är blir det mer och mer intressant att så gott det går skydda sin data. Då det till exempel är extremt lätt att sniffa upp trafik i trådlösa nätverk gör man som regel ganska klokt i att låta kryptera den lite.

Google, som normalt är den andra parten i integritetsdebatten, har här förstått vikten av att kunna ha sin data i fred och erbjuder oss nu möjligheten att Googla via SSL (Secure Socket Layer, numera TLS, Transport Layer Security) på https://www.google.com

En SSL-anslutning skapar enkelt uttryckt en krypterad tunnel mellan din browser och, i detta fallet, Google och folk som eventuellt sitter och sniffar datatrafik kan inte längre se dina sökningar i klartext.

För närvarande gäller dock inte detta säkerhetscertifikat för svenska Google vilket resulterar i att SSL-anslutning mot https://www.google.se resulterar i en ”Otillförlitlig anslutning” så bli inte rädd om du råkar se den skärmen i din webbläsare.

Läs gärna mer :
>> Search more securely with encrypted Google web search – Official Google Blog (Engelska)
>> SSL (Secure Socket Layer) – Wikipedia (Svenska)
>> TLS (Transport layer Security) – Wikipedia (Engelska)