Föreläsning av Annette Lathi på K2 Education

Borås är en stad känd för sina e-handelsföretag men det saknas personal som är utbildad in om e-handel och därför startas Borås Yrkeshögskola i höst utbildningen Digital Business Developer. Men redan nu har de dragit igång en satsning med flera gratisföreläsningar på Textile Fashion Center med kompetensutveckling för stadens företagare. Vi deltog i dagens föreläsning av Annette Lahti från K2 Education som handlade om kundservice och kundtjänst.

Annette förespråkar att kundservice ska bygga relationer för att öka försäljningen och slippa att hamna i diskussion med kunden. Hon pratar mycket om tillgänglighet och att det numera är i mötet med kunden som man kan konkurrera. Om kontakten med företaget är krånglig så kommer kunderna i många fall välja en konkurrent där de känner sig sedda och uppmärksammade. Därför uppmanar Annette företagen att göra sin kundtjänst på enkel som möjligt.

Det ska vara lätt att ta kontakt men det är inte bara kvantiteten av samtalen som är viktig, självklart spelar även kvalitén på kontakten en stor roll.  För att hålla sin kundtjänst effektiv och vinna affärer uppmanar därför Annette företagen att utbilda sina kundtjänsmedarbetare i affärsmannaskap. Hon menar att en bra kundtjänst besitter rätt kompetenser för att svara på frågor som uppkommer men också rätt inställning, förmågan att förstå affären och lösningsfokus. I dagens företagsamhet så kommer relationer mer och mer bli en konkurrensfördel. Annette menar därför att man ska satsa på att skapa nöjda kunder som återkommer år efter år istället för engångskunder.

Borås Yrkeshögskola anordnar under de kommande veckorna flera intressanta föreläsningar. Läs mer om dem och anmäl er på deras Facebooksida.