Facebook under konsumentverkets granskning

roblematiken som kan uppstå när man inte kan få tag på företag som tillhandahåller tjänster/produkter har bland annat en tjej som heter Anna Florén erfarit. Hon fick sin blogg borttagen, av Google, utan någon konkret anledning eller förklaring till varför. Anna har sedan länge bloggat på sin lösenordskyddade blogg för tre av sina familjemedlemmar med bloggfokus på sin dotter, som en bilddagbok. Bloggtjänsten hon använde ägs idag av Google själva.

Anledningen till att bloggen blev borttagen sägs bero på spam. Detta ”spam” var kommentarer från de tre personerna som hade tillgång till hennes blogg. Anna har ännu inte lyckats få tag på Google då hon endast kunna maila dem och svaret hon fått är ett automatiserat standard svar, precis som det första mailet hon fick från Google där de skriver att Annas blogg innehåller spam.

Tyvärr är det vanligt att jättar som exempelvis Google lanserar massor av tjänster som privatpersoner, så väl som företag, börjar använda men sedan finns det ingen tid för vidare support. Allting blir automatiserat istället och det är den enskilda personen som blir drabbad.

Läs mer på SVT.se

Läs mer på Dagens Media