Eyetracking – Beteenden hos Google-användare

Eyetracking-studien

Undersökningen, som gjordes i augusti 2008, är baserad på 80 representativt utvalda tyska Internet-användare. Genom att studera deltagarnas ögonrörelser via eyetrackingmetoden har man undersökt uppfattningsförmågan och hur uppmärksamheten fördelas när man granskar sökresultaten på Google. Syftet var att studera och utvärdera effektiviteten av olika annonspositioner och annonsformat.

Undersökningen visar att uppmärksamheten fokuseras starkt på toppresultaten, där de sponsrade länkarna samt de översta organiska sökträffarna syns, och går därefter från vänster till höger i form av ett stort F.

De sponsrade länkarna som visas längre ner i den högra spalten är relativt isolerade och uppmärksammas inte i lika hög grad.

Totalt sett faller nästan hälften av klicken på de första organiska sökresultaten (45 %), men även de översta sponsrade länkarna är välbesökta (40 %).

Om det finns två eller tre sponsrade länkar överst bland sökresultaten får de sponsrade länkarna 53% av uppmärksamheten. De organiska resultaten får 40% medan de sponsrade länkarna i högra hörnet endast får 6,6%. Om det är hård konkurrens på de sponsrade länkarna är det alltså viktigt att man syns högst upp.

Om det bara är en eller ingen sponsrad länk ovanför de organiska sökresultaten, hamnar uppmärksamheten på de organiska resultaten och även mer på annonserna i höger spalt.

I de fall sökresultaten visar bilder, till exempel i form av Google Maps, får de mest uppmärksamhet av sökarna (68 %). Översikten sker fortfarande enligt F-formen, men bilden drar till sig det mesta av uppmärksamheten. Även andra avvikelser (till exempel textindrag) från de vanliga sökresultaten gör att användaren visar mer intresse.

Om användaren är ute efter att köpa en produkt spelar annonsen stor roll, därefter är titel och URLen viktigast. Är syftet istället att orientera sig kring ett ämne eller en produkt så är text och beskrivning mycket viktigare.

25 % anser att en slagkraftig rubrik är det viktigaste, 15 % anser att det är viktigt att resultatet överensstämmer med sökordet man använt.

Studien är gjord av: Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW)

Sponsrade länkar
Är du intresserad av att veta mer om sponsrade länkar, så läs vidare på Sponsrade länkar.