Enkla tips: hur man bemöter blufföretagens säljare

I inlägget bluffkatalogerna flyttar ut på nätet gick vi igenom hur blufföretagen sålde annonser till andra företag innan de flyttade ut på Internet. Dagens inlägg handlar om hur blufföretagens säljare arbetar och hur du på bästa sätt bemöter dem. För enkelhets skull har vi valt att dela in det i ett par olika typiska försäljningsmetoder så som falska förnyelser, orderbekräftelser utformade som adressuppdateringar och aggressiva telefonsamtal.

Metoderna för att få ett erkännande är lika varierade som antalet säljare. Det kan handla om allt från skicklig ihopklippta inspelningar till förvillande eller rent av felaktig information som får dig att tro att du köper något som är mycket bättre än det i själva verket är. Säljarens mål är att få in en order och många oseriösa aktörer struntar i om den produkt de offererar är en produkt du behöver eller ens egentligen vill ha.

Ett par enkla riktlinjer kan dock hjälpa er att undvika de värsta fällorna när det gäller telefonförsäljning:

  • Fråga vilket företag säljaren ringer från
  • Fråga om de är medlemmar i Sveriges Callcenter Förening (SCCF). De som är medlemmar har förbundit sig att följa ett antal regler som bland annat reglerar ångerrätt och hur säljsamtalet ska gå till
  • Be alltid om en skriftlig offert innan du godkänner något. Få saker är så akuta att ett beslut per telefon är nödvändigt
  • Var inte rädd att bryta säljarens rytm. Ställ motfrågor. Skillnaden mellan seriösa och oseriösa aktörer är ofta hur de bemöter motfrågor
  • Be säljaren att maila en kort beskrivning av produkten eller tjänsten istället för att ta det via telefon. Redan här kommer de mest oseriösa företagen att falla bort
  • Anlita ett företag att sköta detta åt er. Vill ni veta mer om hur det fungerar är ni mer än välkomna att kontakta någon av oss som arbetar med medieplanering på Getupdated