Diagnos för AdWords annonser

Den här veckan har AdWords ändrat om lite på annonsfliken där man redigerar sina annonser. När man håller musen över den lilla pratbubblan i statusraden så får man nu fler alternativ för att testa om annonsen visas på vissa sökord eller platser.

Här kan man ändra sökord och plats för att se om den valda annonsen visas när någon gör en sökning.

Tidigare så kunde man använda verktyget ”förhandsgranskning och diagnos av annonser” för att få information om annonser visades under vissa förutsättningar, men nu finns alltså möjligheten att testa varje enskild annons istället vilket blir ett bra komplement.