Den nya oväntade cookie-lagen drabbar många.

Det är svårt att ha undgått den nya så kallade ”cookie-lagen” som klubbades igenom i Riksdagen nyligen och som därmed kommer träda kraft 1 juli. Sedan 2009 har man planerat och diskuterat kring denna lag som har grund i ett EU-direktiv. I korthet innebär lagen att en besökare aktivt måste godkänna alla cookies på en webbsida för att kunna använda den. Det är inte konstigt att ett och annat skräckscenario har målats upp om hur det kommer bli för stora nyhetssidor, mötesplatser och andra typer av sidor som har väldigt många cookies.

Det som ligger bakom att man följt EU-direktivet är att man tyckt att det låter bra med faktumet att besökaren ska kunna granska, få sig en bra överblick och kunna godkänna alla cookies utan att man låter ”för mycket” eller fel information läsas och sparas under ett besök på en sida. Det kan i förebyggande syfte helt enkelt underlätta för besökaren att få och bibehålla bra kontroll över vilken information som hämtas från besökaren – helt enkelt är lagen skapad av integritetsskäl.

Troligen kommer det dock bildas något slags system för att optimera själva hanteringen av cookies då det känns som mycket ineffektivt om det verkligen skulle behöva bli så att besökarna skulle behöva godkänna varenda enskilda cookie – något som drar ner användarvänligheten på internet till en stor grad. Jag tvivlar faktiskt på att någon besökare kommer tycka att upplevelsen på nätet blir bättre och inte heller säkrare.

När jag hörde talas om cookie-lagen för första gången gick tankarna direkt till den omtalade ”fildelningslagen” som trädde i kraft för fem år sedan. Några likheter finns i dessa två lagar då de är oönskade av användare men också att det är väldigt många som bryter mot lagen. Även i detta fall kommer det troligen bli så att bokstavligen hundratusentals sidor, allt från stora till små, bryter mot lagen och inte ger möjlighet för besökaren att godkänna kakorna som finns på hemsidaen.

Det gäller att hela tiden vara förberedd på att lagar och regleringar på nätet konstant skapas, förändras samt tas bort och detta är bara en av många förändringar som jag tror vi kommer att se under kommande åren. Cookie-lagen är en typ av tydlig markering på att besökarnas information ska behandlas och sparas med deras vetskap och detta är troligen ett av de många steg vi kommer se för ett mer reglerat Internet – i alla fall i Sverige.

Det är bra att hålla sig uppdaterad med de nya rekommendationer och regler som tillkommer när man håller på med olika typer av hemsidor och affärer på internet. Cookie-lagen kommer troligen mer bli som en rekommendation som vissa väljer att följa och andra inte. Jag har svårt att tro att många kommer ändra sina hemsidor enligt den nya lagen och jag ser inte heller att alla de som inte följer lagen kommer bli ställda inför rätta. Spännande blir det i alla fall att följa utvecklingen av cookie-lagen och vad resultatet kommer att bli.