Bättre titlar i Googles sökresultat

Tycker du att länkarna till din hemsida i Googles sökresultat ser annorlunda ut jämfört med tidigare? Det kan bero på att Google nu i högre utsträckning än tidigare låter bli att använda sig av sidans title om den inte bedöms vara relevant.
För att ta fram ankartexter använder sig Google av algoritmer som bl.a. tar hänsyn till den aktuella sökningen. Därför kan ankartexten för en sida variera i sökresultatet beroende på hur söksträngen ser ut.

 

Undvik att använda titlar som inte säger något om sidans innehåll (t.ex. hem, välkommen, start eller något liknande), även att använda samma eller väldigt lika titlar för många sidor samt väldigt långa titlar ökar sannolikheten för att Google inte visar den angivna titeln i sökresultatet.
Läs Googles tips om hur du skapar en bra title här.

Enligt Google har förändringarna av ankartexter oftast lett till en förbättrad clickthrough rate för de berörda sidorna.